Bilbranchens akademiuddannelse i salg og rådgivning

Bilbranchens akademiuddannelse i salg og rådgivning er skræddersyet til sælgere i fremtidens bilbranche. Forløbet er en kompetencegivende salgsrådgiveruddannelse, som giver stærke salgskompetencer, solid forretningsforståelse og en god økonomisk indsigt. Du bliver klædt på, så du kan være med til at skabe rigtig gode kundeoplevelser, rådgive professionelt og opbygge relationer, som bidrager til virksomhedens succes. Du får kompetencer til at se, hvordan virksomheden kan realisere sit fulde markedspotentiale – og vurdere, hvilke salgs- og markedsføringsinitiativer der kan skabe værdi på vej mod målet. Uddannelsen er kompetencegivende og giver 60 ECTS-point.

Dit udbytte

Salgsrådgiveruddannelsen er for dig, der ønsker:

 • Kompetence til at sælge professionelt – både til private og erhverv
 • Metoder til at analysere og forstå kundens behov, købsmotiver og -kriterier
 • Indsigt i forskellige kundetyper – og værktøjer til at kommunikere, så du matcher kunden og styrker salget
 • God forretningsforståelse og evne til at analysere salgspotentiale og muligheder i markedet
 • Værktøjer til at arbejde med CRM, lead generering og risikostyring i salget
 • Metoder til at udvikle og implementere salgs- og markedsføringsplaner
 • Teknikker til effektiv forhandling og indsigt i forhandlingens forskellige trin og faser
 • Viden om økonomistyring, investering  og finansiering, som du kan anvende direkte i salgsarbejdet.

Uddannelsen løber over tre år og består af fem akademifag, et afgangsprojekt og brancherettede temadage. For hvert akademifag vil der være syv undervisningsdage, en brancherettet temadag samt eksamen.

UDDANNELSE TÆT PÅ JOBBET
Salgsrådgiveruddannelsen tages sideløbende med jobbet i en af bilbranchens virksomheder. Der løses konkrete opgaver fra hverdagen som en del af studiet og medarbejderne får værktøjer, som de kan prøve af i praksis med det samme. Grundlaget for undervisningen er dagligdagen i branchen, og forløbet foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Fakta om uddan[-]nelsen

 • Varighed 3 år
 • Adgangskrav STX, HTX og HHX eller relevant erhvervsuddannelse
 • Økonomi Løn

Mere information og tilmelding

Du kan læse mere om uddannelsens indhold, opbygning og adgangskrav her.

For yderligere spørgsmål kontakt: Lene Høllund Overballe, administrativ koordinator, tlf. 7228 6162 og mail deltid@eaaa.dk.