RASMUS, LASTVOGNSMEKANIKER

En lastbil er ikke bare en lastbil. Hver eneste vogn er unik og skal tilpasses efter den enkelte vognmands ønsker. Derfor er det Rasmus’ opgave som lastvognsmekaniker at få lastvognens indstillinger til at passe, så den matcher de forskellige ønsker.

RASMUS KOMBINERER TEKNIK OG HØJT TEMPO

Han startede som lærling da han var kun 18 år. I dag er han lastvogsmekaniker i en virksomhed med over 100 medarbejdere. Samtidig er Rasmus også ham, der ringes til, når motoren svigter og vognen brænder sammen. Han har nemlig tilkaldevagt på hele Sjælland, hvor han skal være på pletten inden for kort tid, når uheldet er ude.

”Jeg kan godt lide tempoet – det skal gå stærkt fordi kunden er på vej et sted hen. Ofte med varer til en butik, og de skal nå frem til butikken åbner. På den måde er jeg en del af værdikæden,” siger Rasmus.

Det giver Rasmus en god fornemmelse, når han kan hjælpe folk i forskellige omstændigheder med at komme videre ”Det er ud i al slags vejr, og så op på job næste morgen. Danmark skal køre rundt!”.